Tomáš Spurný

Tomáš Spurný je hudebník a vědec věnující se znovuobjevení dvojjazyčné hudební tradice Šumavského regionu a písním vyhoštěné sudecko-německé komunity v Chebsko-Egerlandském regionu. Po změně politické situace v roce 1989, Spurný a jeho soubor Pošumavská dudacká muzika vytvořil činná kulturní spojení mezi nimi a hudebními soubory v Bavorsku a Rakousku.